Kamulaştırma Kanununa İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Kamulaştırma Kanununa İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

1 Nisan, 2015 by admin in Blog, Genel

Anayasa Mahkemesi’nin 13/11/2014 tarihli ve E.: 2013/95, K.: 2014/176 sayılı Kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6’nci maddesinin 12 ve 13’üncü fıkraları ile Geçici 7’nci maddesi iptal edilmiştir.

Geçici 6’ncı maddenin 12 ve 13’üncü fıkraları 13/03/2015 tarihinden itibaren iptal olmuştur.

Geçici 7’nci maddeye ilişkin iptal hükmü ise Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından (13/03/2015) başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Karar 13/03/2015 tarihli ve 29294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Link:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150313.htm

Design Selçuk UZUN
Buhara Hukuk & Danışmanlık