Güncel Hukuk Haberleri

Kamulaştırma Kanununa İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Kamulaştırma Kanununa İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

1 Nisan, 2015 by admin in Blog, Genel
Anayasa Mahkemesi’nin 13/11/2014 tarihli ve E.: 2013/95, K.: 2014/176 sayılı Kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6’nci maddesinin 12 ve 13’üncü fıkraları ile Geçici 7’nci maddesi iptal edilmiştir. Geçici 6’ncı maddenin 12 ve 13’üncü fıkraları 13/03/2015 tarihinden itibaren ... read more...
MİRAS HUKUKU MAL PAYLAŞIMINA GÖRE YASAL MİRASÇILAR KİMLERDİR ?

MİRAS HUKUKU MAL PAYLAŞIMINA GÖRE YASAL MİRASÇILAR KİMLERDİR ?

1 Nisan, 2013 by admin in Blog, Genel
Miras Hukuku’na ilişkin en temel konu olan ve mirasçılar açısından büyük önem arz eden yasal miras payları ve saklı paylar şu şekilde düzenlenmiştir: Mirasbırakanın hısımları: a) Kan hısımları (TMK. m: 495 – 498). b) Evlatlığı ve altsoyu (TMK. m: 500). Mirasbırakanın Eşi (TMK. m: 499). Devlet ... read more...
Tutukluluk süresi kararı Resmi Gazete’de yayınlandı !

Tutukluluk süresi kararı Resmi Gazete’de yayınlandı !

1 Nisan, 2013 by admin in Blog, Genel
Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesinde Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi ve AİHM’in kararlarına atıf yapılarak, demokratik bir hukuk devletinde 10 yılı tutukluluk kabul edilemez denildi. Gerekçede ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda tutukluluk süresinin en çok iki yıl, uzatma ... read more...
Borçlunun Ev Eşyasının Haczedilemezlik Sınırları Nelerdir ?

Borçlunun Ev Eşyasının Haczedilemezlik Sınırları Nelerdir ?

1 Nisan, 2013 by admin in Blog, Genel
İİK’nın 82/3. (Değişik; 6352 Sayılı Kanun madde 16) maddesi gereğince para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla ... read more...
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI

1 Nisan, 2013 by admin in Blog, Genel
T.C. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2004/390 K. 2004/2222 T. 4.3.2004 • KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN AÇILAN İLK DAVADA SAKLI TUTULAN KISMIN TAHSİLİ ( Fazlaya Dair Hakların Saklı Tutulmuş Olması Nedeniyle Yasal Faize Hükmedilmesi ) • FAZLAYA İLİŞKİN HAK ( ... read more...
Design Selçuk UZUN
Buhara Hukuk & Danışmanlık